Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

«Εφηβεία και Οικογενειακή Δυναμική»


Εκδήλωση το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018
       Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους, διοργανώνουν, στον Βόλο, Ημερίδα με θέμα: «Εφηβεία και Οικογενειακή Δυναμική».

Οι οικογενειακές σχέσεις και δεσμοί (matrix) συνιστούν ένα όλον, ένα σύστημα, αναπτύσσονται στον χρόνο και εμπεριέχονται στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Η κίνηση αυτή αποκαλείται Κύκλος Ζωής της Οικογένειας, στον οποίο διακρίνονται διάφορα στάδια εξέλιξης.
Κατά την περίοδο της εφηβείας, τα, ήδη εγκαθιδρυμένα, όρια της Οικογένειας απαιτείται να αναπροσαρμοσθούν, να χαλαρώσουν και να γίνουν περισσότερο διαπερατά για να επιτρέψουν την αυξανόμενη αυτονόμηση του εφήβου. Οι έφηβοι, καθώς αρχίζουν να διαφοροποιούνται από την οικογένεια, ταυτίζονται με την ομάδα των συνομηλίκων τους και προσπαθούν να διαμορφώσουν την αυτόνομη ταυτότητά τους. Έτσι, μεταφέρουν στην οικογένεια νέα συστήματα αξιών μέσω των, εκτός οικογένειας, διαπροσωπικών τους σχέσεων και εμπειριών.
 Οι γονείς, τότε, συνήθως αντιδρούν και δημιουργούνται συγκρούσεις ενώ, παράλληλα, απαιτείται εκείνοι να εστιάσουν την προσοχή τους στη φροντίδα της μεγαλύτερης γενιάς, στη μεταξύ τους σχέση,  στους προσωπικούς τους στόχους και στον εαυτό τους.
Η Ημερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, ακολουθούμενες από συζήτηση, καθώς και βιωματικά εργαστήρια σε μικρές ομάδες με επίκεντρο τις θεωρητικές παρουσιάσεις.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές της ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.), σε Εκπαιδευτικούς και Ειδικοὺς Παιδαγωγούς, σε γονείς, καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  9.00 - 9.30     Προσέλευση-Εγγραφές
  9.30 – 10.30    Θεωρητικό Μέρος: Ο Κύκλος Ζωής της Οικογένειας και η Ανάπτυξη         της μέσω Κρίσεων
10.30  - 10.45  Διάλειμμα - Καφές
10.45  - 12.00    Βιωματικό Εργαστήριο- Μελέτη Περίπτωσης: Μια Οικογένεια με          Διαταρακτικό Έφηβο
12.00  - 12.30  Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
12.30  - 13.30   Θεωρητικό Μέρος: Η Οικογενειακή Δυναμική κατά την Περίοδο της
                                                             Εφηβείας
13.30 – 13.45    Διάλειμμα - Καφές
13.45  - 15.00   Βιωματικό Εργαστήριο- Προσομοίωση Οικογένειας μέσω Ψυχοδραματικών Τεχνικών: Σύγκρουση μεταξύ Γονέων και Εφήβων
15.00 – 16.00   Ολομέλεια -  Αξιολόγηση της Ημερίδας

Πληροφορίες - Εγγραφές:


Βόλος:    κ. Μαρία Αποστολίδη, τηλ. 2421030756
                κ. Κορίνα Γκίνη, τηλ. 2421403839

Χώρος διεξαγωγής της Ημερίδας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα, Αμφιθέατρο Σαράτση, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος.                           Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί προτεραιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου